Notícies

La manca de tests és la principal preocupació per al Consorci Sociosanitari d’Igualada

9 abril 2020

En el marc de la preocupació general per la situació que pateixen les residències per a la gent gran, el gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), Jordi Ferrer, ha explicat que “estem passant per moments difícils, i seguim treballant per superar aquest episodi de lluita contra l’epidèmia del coronavirus”. En aquest sentit, el CSSI explica que des del dia 12 de març s’ha suspès l’activitat de l’Hospital de dia Sant Jordi, el Centre de dia Pare Vilaseca, el Centre de dia Montserrat, el Centre de dia Mar i Cel i el 4DHealth, i ha mantingut el servei a la Residència Pare Vilaseca i als pisos ViuB1 i ViuB2. El Servei d’Atenció a Domicili va reduir la seva activitat en un 90% a l’inici del confinament i actualment està recuperant casos progressivament per no deixar desateses persones en situació de risc.

El CSSI també indica que des del moment en què van arribar les primeres notícies del brot de coronavirus a Igualada, va preparar i adoptar mesures de prevenció i protecció i va elaborar un pla de contingència que s’actualitza cada setmana. Entre les mesures adoptades cal esmentar la limitació i prohibició de visites de familiars a la residència, la suspensió d’activitats amb persones externes, el tancament de serveis no essencials, l’aturada de les obres d’ampliació de la residència, l’adequació de noves habitacions per poder fer aïllaments, l’adopció de nous protocols a seguir per part del personal, l’aprovisionament d’un estoc suficient d’Equips de Protecció Individual (EPIs) per als treballadors i treballadores, el reforç de la neteja, així com la desinfecció del centre per part d’una empresa externa.

La Residència Pare Vilaseca compta amb 152 llits i 5 unitats, que s’han sectoritzat de manera que els residents i personal auxiliar i de neteja romanen sempre a la seva unitat. Es redueix, així, el risc de contagi quan en una unitat hi ha algun cas sospitós o confirmat de Covid-19.

El CSSI també destaca que la manca de subministrament de tests ha estat el problema més greu que han patit. Això no obstant, la situació s’està revertint progressivament, i fins al 8 d’abril s’han pogut fer un total de 23 tests PCR i 5 tests ràpids a residents, i 31 tests PCR i 110 tests ràpids als treballadors i treballadores. Les baixes de professionals que van contraure el coronavirus o que van haver de fer quarantena s’han pogut cobrir amb personal procedent dels centres del CSSI que han suspès temporalment la seva activitat, als quals s’afegeix el personal que s’està reincorporant progressivament.

El CSSI també informa que, tot i que la primera defunció d’un resident que tenia símptomes compatibles amb la Covid-19 es va produir el dia 19 de març, l’única comanda d’EPIs subministrada pel Departament d’Afers Socials, Treball i Família es va rebre el 29 de març, i els primers tests PCR realitzats a residents per part del personal del centre d’atenció primària del Departament de Salut es van realitzar el 22 de març, amb resultats que van arribar el 26 de març. Entre el 19 de març i el 8 d’abril la residència ha hagut de lamentar la mort de 16 residents que tenien símptomes compatibles amb la Covid-19, però només una d’aquestes persones ha estat un cas que hagi estat confirmat amb un test PCR positiu. Cal recordar, en aquest sentit, que el dia 21 de març l’Ajuntament d’Igualada ja va demanar formalment al Departament de Salut un pla de contingència específic, atesa la vulnerabilitat d’aquests equipaments a la ciutat.

Des de l’inici d’aquesta crisi, el CSSI ha anat adquirint material de protecció i rebent donacions de múltiples procedències o proporcionat per l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. Això ha permès que el personal hagi pogut disposar d’EPIs en tot moment i des del primer dia. També ha creat un grup de treball que fa recerca de proveïdors i donants d’EPIs en què participen l’Hospital d’Igualada i l’Ajuntament.

Les visites de familiars a la residència s’han hagut de substituir per trucades i videotrucades que es realitzen amb noves línies de telèfons mòbils que s’han contractat amb aquesta finalitat i amb nou tauletes procedents de l’Hospital de dia Sant Jordi. També es preveu incorporar pròximament uns equips de videoconferència fruit d’una donació de l’empresa Cisco. L’objectiu és facilitar al màxim el contacte entre els residents i les seves famílies, fet que dóna tranquil·litat a tothom. També es manté la comunicació mitjançant l’aplicació Gerapp, que els familiars es poden instal·lar al seu telèfon mòbil.

D’altra banda, un grup de tècnics de la residència va decidir implicar famílies, infants i ciutadania en general en una activitat que continua activa i que està resultant molt gratificant per als nostres avis i àvies. La iniciativa consisteix a enviar a l’adreça parevilasecatotanirabe@gmail.com tota mena d’escrits, dibuixos escanejats o vídeos expressant missatges positius i de suport per tal que els avis i àvies es puguin sentir a prop dels seus i de la ciutat.

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor