Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) és un conjunt de tasques realitzades a la llar de persones o famílies que precisen ajuda ja que es troben amb dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària, per motius de salut, solitud, discapacitat, socials o altres.

El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) és un conjunt de tasques realitzades a la llar de persones o famílies que es troben amb dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària, per motius de salut, solitud, discapacitat, socials o altres. Els usuaris són persones i/o unitats de convivència que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. És un servei preventiu que evita situacions de risc social o deteriorament de la persona, afavorint la inserció en el seu entorn habitual, utilitzant recursos existents i complementant la xarxa familiar i altres xarxes informals amb que compti. Es presta atenció integral i individualitzada, amb accions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores.

El SAD del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) dóna resposta i s’adapta a les necessitats  vitals i relacionals de les persones usuàries i a les expectatives i demandes d’ajuda d’aquestes i del seu entorn socio-familiar. S’ofereix servei en dies laborables, caps de setmana o festius, en horari diürn o nocturn.

L’equip de professionals de SAD del CSSI treballa de forma coordinada per garantir la màxima qualitat del servei. Inclou professionals dels àmbits de: treball social, treball familiar, auxiliars de la llar, fisioteràpia, psicologia, teràpia ocupacional, educació social i integració social.

El CSSI presta varies modalitats de servei de SAD a la ciutat d’Igualada i als municipis de la comarca de l’Anoia i el seu entorn.

Cliqueu aquí per veure el vídeo de presentació dels serveis de SAD del CSSI.

 

En la modalitat de SAD privat, la demanda de Servei d’Ajuda a Domicili prové directament de la família o la persona usuària, que assumeixen el cost del servei.

En la modalitat de SAD públic, els casos que entren dins els barems establerts arriben derivats per entitats públiques que poden finançar el servei. L’accés es fa per les següents vies:

a) En els casos socials, per derivació del/la treballador/a social dels serveis socials de l’Ajuntament d’Igualada o dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Anoia. Inclou casos de persones grans i casos de famílies. Es denomina SAD social.

b) Per les situacions d’alta hospitalària, per donar suport a persones que surten d’una alta hospitalària i retornen al seu domicili, potenciant la recuperació del seu nivell d’autonomia. Es denomina SAD d’alta hospitalària.

c) Per persones amb un grau reconegut de dependència, per aplicació del Programa Individual d’Atenció (PIA) com a servei vinculat al reconeixement d’una situació de dependència, regulada per la LLEI 39/2006. Es denomina SAD dependència.

El SAD del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) inclou diversos tipus de serveis:

  • Suport a la persona: Ajudes per a la higiene i cura personal (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc), ajuda físicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), ajuda en la ingesta d’aliments i planificació de menús equilibrats i saludables, supervisió de la medicació prescrita, acompanyaments per a desplaçaments i gestions fora de casa (visites mèdiques, gestions bancàries, etc) i suport emocional i companyia en situacions de solitud. Cliqueu aquí per veure vídeo de presentació del Servei de suport a la persona.
  • Suport a la llar: Ajuda per a la neteja de la llar (de manteniment o puntual), rentat i repàs de la roba, i realització de compres i/o cuinat d’aliments. Cliqueu aquí per veure vídeo de presentació del Servei de suport a la llar.
  • Psicologia a domicili: Disseny i seguiment de programes d’estimulació cognitiva pel manteniment i recuperació de les capacitats cognitives, suport emocional a la persona i a persones cuidadores, abordatge d’alteracions de conducta per deterior cognitiu o trastorn mental, gestió de la depressió, ansietat, dol, o trastorn adaptatiu, treball d’habilitats personals per pèrdues, dependència o soledat. Cliqueu aquí per veure vídeo de presentació del servei de psicologia a domicili.
  • Fisioteràpia a domicili: Rehabilitació post operatòria, rehabilitació neurològica, rehabilitació geriàtrica, massatges i exercicis terapèutics, tractaments de lesions, estiraments, recuperació de la mobilitat, millora de l’equilibri, reeducació de la marxa. Cliqueu aquí per veure vídeo de presentació del servei de fisioteràpia a domicili.
  • Suport i assessorament d’ajuts tècnics i teràpia ocupacional, per realitzar adaptacions personals i d’accessibilitat al domicili per donar autonomia a la persona.
  • Ajuda socioeducativa: Educació Social a domicili, per promoure la participació de la persona dins de la comunitat. Atenció i cura de menors a la llar i en acompanyaments a centres escolars, sanitaris, tràmits, oci, etc. Suport en l’organització econòmica o de la llar, amb finalitat educativa i de crear bons hàbits. Foment d’estils de vida saludables i actius.

Servei de SAD del Consorci Sociosanitari d’Igualada

Avinguda de Gaudí, 26 · 08700 Igualada

Tel. 93 804 55 15 · cssi@cssi.cat

Formulari de contacte

 

Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament d’Igualada

Espai Cívic centre

Carrer Trinitat, 12 · 08700 Igualada

Tel. 93 115 5453 / 93 804 7581  (cal demanar hora)

serveissocials@aj-igualada.net

 

Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Anoia

Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada

Tel. 93 805 15 85 · Fax 93 805 06 11 (cal demanar hora)

 

SAD d’Alta Hospitalària – Treball Social de l’Hospital d’Igualada

Punt d’Informació a l’entrada de l’Hospital d’Igualada

Av. Catalunya, 11 · 08700 Igualada

Tel. 93 807 55 00 (cal demanar hora)

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor