Centres de dia

Els centres de dia del CSSI són un servei d’acolliment i suport diürn a persones grans amb diferents nivells de dependència, que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Ajuden a recuperar i mantenir la seva autonomia personal i social, complementant l’atenció pròpia de l’entorn familiar. Constitueixen una alternativa a l’internament residencial de la persona gran i poden ser un servei de caràcter temporal o permanent.

L’objectiu és mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

Panoràmica del Centre de dia Montserrat

Panoràmica del Centre de dia Montserrat

Els centres de dia del CSSI compten amb un equip humà i professional pluridisciplinar, format per la direcció, responsable higienicosanitari i personal d’atenció directa amb la titulació adient per oferir atenció geriàtrica, atenció social, infermeria, fisioteràpia, supervisió dietètica, psicologia, animació sociocultural, teràpia ocupacional i podologia.

També compten amb persones voluntàries que acompanyen les persones ateses en múltiples activitats de lleure individuals i grupals, donant conversa, llegint i en festivitats i en sortides fora del centre.

Les persones grans concedeixen gran importància al valor sensorial i gastronòmic del menjar i per aquest motiu els nostres centres de dia ofereixen dietes triturades dissenyades per la Fundació Alícia per cobrir les necessitats emocionals, sensorials i nutricionals.

Les persones usuàries poden triar les franges horàries i els dies de la setmana en què desitgen el servei, i quins àpats volen incloure, ja sigui esmorzar, dinar, berenar o sopar. També s’ofereix servei de transport en vehicle adaptat, servei d’acompanyament , servei de dutxes i higienes en banys geriàtrics adaptats, administració de medicació, cures d’infermeria, perruqueria, podologia, menús personalitzats, marcatge de roba, premsa diària i revistes, aire condicionat en les zones comunes, mobiliari adaptat, valoracions psicològiques, tallers ocupacionals, tallers d’escriptura, cant, música, memòria i club de lectura, gimnàstica, psicomotricitat i activitats d’estimulació, activitats lúdiques i activitats intergeneracionals amb centres escolars. El centre de dia es pot complementar amb el servei d’ajuda a domicili (SAD) que presta el CSSI.

El CSSI actualment gestiona 4 centres de dia a la comarca de l’Anoia: el Centre de Dia Pare Vilaseca i el Centre de Dia Montserrat, a Igualada, el Centre de Dia Mar i Cel, a Piera, i el Centre de dia de Masquefa, a Masquefa. Disposen de places públiques, concertades amb la Generalitat de Catalunya, i places privades.

Vídeo de presentació dels serveis de centre de dia del CSSI:

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor