Notícies

El Consorci Sociosanitari d’Igualada ha passat d’atendre 141 persones el 2004 a 545 l’any 2006

2 febrer 2007

El Consorci Sociosanitari d’Igualada va néixer ara fa tres anys com un servei públic  integral d’atenció social i sanitària. A hores d’ara ja atén un total de 545 persones en els vuit equipaments que gestiona així com en el servei d’atenció domiciliària. A més a més, dóna feina a un total de 124 professionals

Des que va començar a funcionar fins ara, el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), que presta un servei integral d’atenció social i sanitària a la gent gran i a les persones amb dependència, ha passat a gestionar tres residències, quatre centres de dia, un hospital de dia i el servei d’atenció domiciliària. El CSSI ha atès un total de 545 persones el 2006, una xifra que representa un important creixement respecte als 383 usuaris del 2005 i els 141 del 2004, l’any en què l’entitat pública va iniciar l’activitat. Participat per l’Ajuntament  d’Igualada i el Consorci Hospitalari, l’ens presta un servei integral d’atenció social i sanitària a la gent gran i a les persones amb diverses dependències.

Segons que va destacar l’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, en la presentació del balanç  d’activitat dels primers tres anys del CSSI, l’organisme ha configurat una extensa xarxa de dispositius sociosanitaris per donar resposta a les necessitats d’aquests dos col·lectius, i ha vist incrementar el nombre d’usuaris en els diversos serveis que ofereix.

En l’actualitat, el Consorci Sociosanitari d’Igualada gestiona tres residències: la Llar Residència Pare Vilaseca, la Residència Assistida Pare Vilaseca i la Residència Assistida Nostra Senyora del Carme, de Santa Coloma de Queralt. També gestiona quatre centres de dia: Pare Vilaseca, Nostra Senyora del Carme, Casa Joan Gimferrer de Calaf i Centre Arian, del qual es farà càrrec a partir de l’1 de febrer, així com l’Hospital de Dia Sant Jordi per a Malalts d’Alzheimer i el Servei d’Atenció Domiciliària. Per mitjà d’aquesta xarxa d’equipaments sociosanitaris, el Consorci ofereix 195 places de residència, 112 de centre de dia, 40 d’hospital de dia i 139 serveis d’atenció domiciliària. En aquests tres anys, l’entitat ha triplicat la plantilla i en l’actualitat compta amb 124 professionals, assenyalava el gerent del CSSI, Carles Gausachs.

L’organisme ja construeix 66 pisos amb serveis per a gent gran i en farà 71 més

El Consorci impulsa dues promocions de pisos amb serveis per a la gent gran a Igualada –una de 66 habitatges i una altra de 71– i també ha formalitzat la seva participació, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, en el Consorci Sociosanitari de Santa Coloma. Aquest nou organisme s’encarregarà de millorar i ampliar la Residència Nostra Senyora del Carme. D’altra banda,d’entre els projectes que el CSSI té en estudi, destaca la participació en tres futures residències i centres de dia a la Pobla, Copons i Jorba. Igualment, té en projecte l’aprofitament de l’edifici Magenta de l’actual hospital d’Igualada per a usos assistencials. El 2007 té inversions compromeses per 3.400.000 euros.

Publicat a Diari d’Igualada

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor