Notícies

La Residència Pare Vilaseca posa en marxa una nova instal·lació de 118 plaques fotovoltaiques

23 maig 2022

A la Residència Pare Vilaseca aquest mes de maig s’ha posat en funcionament un nou grup de 118 plaques fotovoltaiques que s’ha instal·lat com a font d’energia renovable pel centre, seguint la política de sostenibilitat del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i que s’afegeix als edificis municipals on l’Ajuntament d’Igualada ha fet actuacions similars.

L’objectiu d’aquesta instal·lació és l’autoconsum, sense acumulació ni generació d’excedents. Les plaques s’han col·locat en una de les cobertes amb orientació sud per tal d’optimitzar el rendiment en les hores de radiació solar. S’han instal·lat un total de 118 panells monocristal·lins amb una potència unitària de 395 W, sumant una potència pic de producció total de 46,610 kWp. El sistema funciona amb un inversor de 50 kWn i disposa d’un sistema de monitorització per la gestió i control, que permet observar de forma instantània el rendiment del sistema, evolució i tendència.

Aquestes plaques produiran 70763,30 kWh i podran cobrir el 20% del consum elèctric de l’edifici, fet que suposarà un important estalvi en el cost del subministrament elèctric. En el cas de la residència, durant els 7 dies de la setmana s’aprofitarà tota l’energia produïda en horari diürn. Mediambientalment significaran un efecte similar al de la plantació de 832 arbres/any i una reducció de producció de gasos amb efecte d’hivernacle de 21,51 tCO2eq/any. Cada tCO2eq suposa un volum d’emissió de gas equivalent a una tona de diòxid de carboni.

El projecte ha suposat una inversió de 43.840€ que es preveu recuperar en menys de 5 anys, i s’ha sol·licitat un dels ajuts disponibles per autoconsum en sistemes renovables publicat per Institut Català d’Energia (ICAEN).

Aquest grup de plaques s’afegeix a les 115 plaques que l’Ajuntament d’Igualada va instal·lar l’any 2010 en una altra de les cobertes de la residència i que tenen una potència pic de 25,300 kWp i produeixen electricitat per a la xarxa.

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor