Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) és un conjunt de tasques realitzades a la llar de persones o famílies que es troben amb dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària, per motius de salut, solitud, discapacitat o socials.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) és un conjunt de tasques realitzades a la llar de persones o famílies que es troben amb dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària, per motius de salut, solitud, discapacitat o socials. Forma part dels Serveis d’Atenció Domiciliària. Els usuaris són persones i/o unitats de convivència que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. És un servei preventiu que evita situacions de risc social o deteriorament de la persona, afavorint la inserció en el seu entorn habitual, utilitzant recursos existents i complementant la xarxa familiar i altres xarxes informals amb que compti. Es presta atenció integral i individualitzada, amb accions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores.

El SAD del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) dóna resposta i s’adapta a les necessitats  vitals i relacionals dels usuaris i a les expectatives i demandes d’ajuda d’ells i del seu entorn socio-familiar. S’ofereix servei en dies laborables, caps de setmana o festius, en horari diürn o nocturn.

L’equip de professionals de SAD del CSSI treballa en equip i de forma coordinada per garantir la màxima qualitat del servei. L’integren treballadors socials, treballadors familiars i auxiliars de la llar.

El CSSI presta varies modalitats de servei de SAD a la ciutat d’Igualada i als municipis de la comarca de l’Anoia i el seu entorn.

Vídeo de presentació del servei de SAD del CSSI:

 

Vídeo de febrer de 2019 del SAD del CSSI:

 

En el cas de SAD privat, la demanda de Servei d’Ajuda a Domicili prové directament de la família o l’usuari, els quals assumeixen el cost del servei.

En el cas de SAD públic, els casos que entren dins els barems establerts arriben derivats per entitats públiques que poden finançar el servei. L’accés es fa per les següents vies:

a) Per derivació del/la treballador/a social dels serveis socials de l’Ajuntament d’Igualada o dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Anoia. Inclou casos de persones grans i famílies. Es denomina SAD social.

b) Per les situacions d’Alta Hospitalària, sol·licitades a través de les treballadores socials de l’hospital d’Igualada i valorades pel servei de treball social del CSSI i la coordinadora de l’Ajuntament. L’objectiu és oferir suport als pacients que surten d’una alta hospitalària i retornen al seu domicili, potenciant la recuperació del seu nivell d’autonomia. Es denomina SAD d’alta hospitalària.

En el cas de SAD dependència, els casos entren dins dels barems de la Llei de la dependència:

c) Per aplicació del Programa Individual d’Atenció (PIA) com a servei vinculat al reconeixement d’una situació de dependència, regulada per la LLEI 39/2006. Es denomina SAD dependència.

El SAD del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) inclou diversos tipus de serveis:

  • Suport personal: Ajudes per a la higiene i cura personal (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc), ajuda físicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l’alimentació, control de la medicació i salut, acompanyaments per a desplaçaments i gestions fora de casa (visites mèdiques, gestions bancàries, etc) i suport emocional.
  • Serveis assistencials: Rehabilitació i suport social.
  • Suport a la llar: Ajuda per a la neteja (de manteniment o puntual), bugaderia i manteniment de la llar.
  • Àpats: Servei d’Àpats a Domicili
  • Orientació en l’administració de l’economia de la llar: Orientació i suport als usuaris i a les persones cuidadores.
  • Ajudes tècniques: Suport tècnic per millorar l’accessibilitat de la llar i la millora de la mobilitat.

Servei de SAD del Consorci Sociosanitari d’Igualada

Avinguda de Gaudí, 26 · 08700 Igualada

Tel. 93 804 55 15 · Fax. 93 807 65 60 · cssi@cssi.cat

Formulari de contacte

 

Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament d’Igualada

Espai Cívic centre

Carrer Trinitat, 12 · 08700 Igualada

Tel. 93 804 7581  (cal demanar hora)

 

Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Anoia

Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada

Tel. 93 805 15 85 · Fax 93 805 06 11 (cal demanar hora)

 

SAD d’Alta Hospitalària – Treball Social de l’Hospital d’Igualada

Punt d’Informació a l’entrada de l’Hospital d’Igualada

Av. Catalunya, 11 · 08700 Igualada

Tel. 93 807 55 00 (cal demanar hora)

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat