Notícies

L’Estada tanca i cedeix les places de centre de dia al CSSI

5 desembre 2017

El centre de dia per a persones grans l’Estada, situat al carrer Òdena 119 d’Igualada, properament tancarà i deixarà de prestar els seus serveis amb motiu de la jubilació dels seus propietaris, Ricard Còdol i Montserrat Montagut.

L’Estada ha signat un acord amb el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) que permetrà que les persones ateses a l’Estada tinguin la possibilitat de continuar rebent servei en els dos centres de dia que el CSSI té a Igualada, que són el Centre de dia Pare Vilaseca i el Centre de dia Montserrat. Aquests dos centres incrementaran el seu nombre de places i la seva dotació de personal i d’instal·lacions per prestar el servei. Aquest canvi es realitzarà de forma gradual i en tot cas es preveu finalitzar-lo abans del 15 de febrer de 2018. El CSSI també té previst subrogar els contractes d’onze dels tretze treballadors de l’Estada i assumir usuaris del servei d’atenció domiciliaria que prestava l’Estada.

El centre de dia l’Estada compta amb 30 places de centre de dia, 12 de les quals són places públiques col·laboradores amb contracte amb la Generalitat de Catalunya. Les 12 places públiques es transferiran als dos centres de dia del CSSI situats a Igualada. El Centre de dia Montserrat actualment disposa de 49 places en total, 40 d’elles públiques i 9 de privades, i es preveu que passi a tenir 60 places en total, 47 públiques i 13 de privades. El centre de dia Pare Vilaseca actualment disposa de 30 places, 25 d’elles públiques i 5 de privades, i es preveu que passi a tenir 40 places, 30 d’elles públiques i 10 de privades. El CSSI està actualment preparant els dos centres per poder donar servei als nous usuaris que s’incorporaran.

Centre de dia Pare Vilaseca

Amb aquest acord s’aconsegueixen tres objectius. Per una banda, es permet donar continuïtat als contractes de treball de la majoria de treballadors de l’Estada, que es podran incorporar en els diversos centres del CSSI. En segon lloc, es dóna una solució de continuïtat de servei a les persones ateses a l’Estada, que podran rebre servei en els dos centres del CSSI, el Centre de Dia Pare Vilaseca que inicià la seva activitat el 1993 i que el 2005 es traslladà al nou edifici ampliat, i el Centre de dia Montserrat, inaugurat el mes de gener de 2016. I, en tercer lloc, s’aconsegueix que la ciutat d’Igualada no perdi les 12 places públiques de centre de dia que fins ara tenia l’Estada.

Des de l’Estada s’ha fet arribar un missatge a les famílies de les persones ateses per agrair-los la confiança que han dipositat en el centre, assegurant que sempre s’ha procurat donar un servei de qualitat adaptat a les necessitats individuals de cada persona i que a partir d’ara podran continuar rebent en els centres del CSSI.

Centre de dia Montserrat

Els centres de dia del CSSI són un servei d’acolliment i suport diürn a persones grans amb diferents nivells de dependència, que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Ajuden a recuperar i mantenir la seva autonomia personal i social, complementant l’atenció pròpia de l’entorn familiar. Constitueixen una alternativa a l’internament residencial de la persona gran i poden ser un servei de caràcter temporal o permanent. L’objectiu és mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents. Compten amb un equip humà i professional pluridisciplinar format per un director, un responsable higienico-sanitari i personal d’atenció directa per oferir atenció geriàtrica, atenció social, infermeria, fisioteràpia, supervisió dietètica, psicòleg, animador sociocultural, terapeuta ocupacional i podòleg.

Per altra banda, el CSSI també ha comunicat que la Generalitat de Catalunya ha assignat a la Residència Pare Vilaseca 3 noves places públiques de residència assistida per a gent gran, d’entre les 1080 que s’han creat recentment a la demarcació de Barcelona. Això permetrà reduir la llarga llista d’espera existent. D’aquesta forma la residència passarà de 90 a 93 places públiques i mantindrà les 152 places totals.

El CSSI també treballa les obres de la nova sala d’activitats de la residència, que obrirà les portes aquest mes de desembre, i en el projecte executiu de reforma i ampliació de la residència, que es preveu tenir redactat el proper mes d’abril.

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor