Notícies

Nens del Mowgli llegeixen amb companyia a l’Hospital de dia Sant Jordi

23 octubre 2017

Aquest mes d’octubre s’ha iniciat el projecte “Lectura amb Companyia” en qual els nens i nenes de l’escola Mowgli llegeixen amb les persones grans ateses a l’Hospital de Dia Sant Jordi d’Igualada. El projecte pivota sobre dos eixos centrals: fomentar les activitats intergeneracionals valuoses, on l’aportació es dona per les dues parts, i per altre banda fomentar la participació social i la coordinació de recursos.

El projecte permet compartir una estona de lectura, mitja hora els dimecres, entre un alumne de l’escola i un usuari de l’hospital de dia. A més de l’objectiu pedagògic també es treballen altres aspectes com les relacions intergeneracionals, vinculant sempre un nen/a amb una persona de l’hospital de dia, creant així una relació més duradora en el temps. Dins l’objectiu global d’estimular la lectura, es treballen diferents objectius comuns com fomentar les relacions socials, trencar estereotips sobre la gent gran, i altres específics per a cada col·lectiu. Pels usuaris de l’hospital de dia s’afavoreix l’autoestima realitzant una activitat significativa i de vàlua per la societat, s’augmenten les relacions intergeneracionals i socials, i es mantenen les capacitat cognitives preservades. Pels nens es permet practicar i estimular la lectura, augmentar i educar en les relacions intergeneracionals i socials, i treballar els valors del respecte, la tolerància, la diversitat i l’escolta.

Hi participa la classe dels Toomais, grup de 2n de primària de la Fundació Escola Mowgli. Els alumnes assisteixen a l’activitat en dos grups de 13 i cada quinze dies assisteix un grup. D’aquesta manera, cada usuari té dos alumnes companys de lectura. L’activitat consisteix en que l’usuari i l’alumne puguin compartir una estona de lectura, tant si només llegeix un dels dos i l’altre escolta, com si comparteixen la lectura. Es compta amb l’ajuda d’una mestra jubilada voluntària, el suport d’una terapeuta del Hospital de Dia Sant Jordi i el tutor de la classe. El material de lectura és facilitat per la Biblioteca d’Igualada.

L’Hospital de Dia Sant Jordi és un recurs psicogeriàtric  ambulatori de la xarxa sociosanitària del CatSalut,  gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI). El perfil d’usuaris sol ser de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat.

La Fundació Escola Mowgli és una escola concertada d’educació infantil i primària, sustentada per una fundació. Va néixer fa més de 50 anys per iniciativa d’un grup de famílies que volien una escola per als seus fills. Amb aquesta voluntat segueix treballant per ajudar a créixer els alumnes en totes les dimensions personals: intel·lectual, emocional i social.

Podeu veure fotografies d’aquesta activitat en aquest àlbum de Flickr.

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor