Notícies

El CSSI inicia nous serveis d’atenció domiciliaria a l’Anoia

7 octubre 2022

L’equip del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ha posat en marxa noves modalitats de servei, que ofereix als domicilis d’Igualada i la comarca de l’Anoia i que s’afegeixen als serveis que ja oferia.

Els nous serveis son la Psicologia a domicili, per l’estimulació i manteniment de les capacitats cognitives, la Logopèdia, per l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de trastorns o alteracions en la comunicació, la Fisioteràpia, per tractaments de rehabilitació mitjançant teràpies per a la millora física i orgànica, la Dietètica i Nutrició, per donar suport en l’elaboració de menús equilibrats i saludables, l’Educació Social, per promoure la participació de la persona dins de la comunitat, la Teràpia Ocupacional, per adaptar el domicili i l’entorn de la persona per que pugui assolir la màxima autonomia, el Suport i l’Assessorament d’Ajuts Tècnics, per realitzar adaptacions personals i d’accessibilitat al domicili.

Aquests serveis, prestats per personal qualificat i supervisat, s’afegeixen als tres tipus de SAD que ofereix el CSSI:

– Atenció a la Llar: Tasques de manteniment i neteja de la llar, a fi d’aconseguir un ambient còmode, agradable i adaptat: neteja, compres, elaboració d’àpats segons dietes establertes, rentat i suport amb la roba, etc.
– Atenció Personal: Tasques com l’ajuda en la higiene, aixecar i/o enllitar, supervisar la medicació prescrita, suport en tràmits i gestions, suport en la ingesta d’aliments, planificació de menús, control d’hàbits alimentaris, etc.
– Atenció Socioeducativa: Suport en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en persones que es troben en situació de risc. S’intervé directament amb infants, joves, les seves famílies i agents socials de l’entorn: atenció i cura de menors, reforç escolar, suport en l’organització de la llar i econòmica, suport en tràmits i gestions, etc.

El SAD és un servei prestat per professionals que és realitza principalment a la llar de la persona i s’adreça a persones que per raó d’edat, dependència discapacitat, solitud, problemes físics, psíquics, econòmics o socials és troben en situació de manca d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. L’objectiu és fomentar l’autonomia personal, prevenir les situacions de dependència i mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.

Cal destacar l’increment en l’activitat domiciliaria en els últims anys. L’atenció domiciliaria permet que situacions familiars que afecten a la infància o la salut mental és puguin reconduir mitjançant la intervenció socioeducativa. Els trastorns mentals tenen un impacte en la qualitat de vida de la persona i afecten els àmbits de relació familiar, laboral i social. Per contribuir a la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones i per complementar el suport que reben des dels centres de salut mental, des del SAD es treballa cap a un servei de suport domiciliari de caràcter preventiu i comunitari amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones amb problemes de salut mental, per tal que puguin assolir l’autonomia personal suficient per viure de manera autònoma i independent amb la supervisió professional necessària.

Si ve els serveis relacionats amb l’atenció personal i el manteniment de la llar són els més demandats, n’hi ha d’altres que permeten la incorporació al SAD de nous perfils professionals: fisioterapeutes, psicòlegs, terapeutes ocupacionals i dietistes, entre d’altres. D’aquesta manera el l’atenció domiciliaria evoluciona cap a un servei personalitzat i individualitzat en funció de les necessitats de cada persona, actuant sobre factors com la pèrdua de la mobilitat, la nutrició, la cognició, l’estat d’ànim i la salut mental entre d’altres, amb un model que s’adapta a l’evolució i ritme de cada persona, i on s’escolten els aspectes personals i individuals i no només els professionals.

L’equip del SAD ofereix un servei de suport tant a dins com a fora del domicili, amb que fomentar l’oci i la participació en la comunitat, a persones de totes les edats i amb qualsevol patologia que els limiti i per la qual requereixin suport. Treballa amb diversitat de perfils, infància, adolescència, salut mental i gent gran i actua davant noves necessitats amb un equip format per professionals titulats: treballadors familiars, auxiliars a la llar i integradors socials, amb el suport de tècnics especialitzats en diferents àrees, amb experiència en el sector i en continu procés de formació especialitzada.

El servei de SAD del CSSI està disponible els 365 dies de l’any i es pot contactar mitjançant el correu sad@cssi.cat o el telèfon 938045515. Quan es rep una sol·licitud, es fa una primera visita per conèixer el cas i es fa una valoració de les necessitats específiques prèviament a l’inici del servei. Un treballador social és l’assessor i elaborarà un pla de treball adaptat a les necessitats detectades i farà seguiment entre usuari, família i els serveis que intervenen. Es presenta el professional referent d’atenció domiciliaria i es garanteix la substitució del professional en cas d’absència laboral. S’ofereix un servei proper, centrat en les necessitats de les persones i es garanteix la realització del servei mitjançant controls d’assistència i supervisió de les tasques a realitzar. Es treballa amb protocols d’atenció centrada a la persona i es dona resposta en menys de 24 hores davant de qualsevol incidència.

CSSI · Av. Gaudí, 26 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 8045515 · Fax 93 8076560 · cssi@cssi.cat

Traductor